0975441839

SỬA CHỮA NHÀ QUẬN GÒ VẤP-35/14/20 NGUYỄN TƯ GIẢN

Vì ngôi nhà cũ đã xuống cấp nên chị Ngân ký kết hợp đồng với công ty Chuyên Nghiệp để tiến hành thi công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *